Laura Ala-Kokko

  • Ikä: 39
  • Kotipaikka: Vaasa
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajaksi ryhtymisen ja vastuun ottamisen sairastavasta tai ikääntyvästä omaisesta tulee olla täysin henkilön oma valinta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

En keksi mitään syytä, miksi kriteerien pitäisi olla erilaiset maan eri osissa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Palkkion on riitettävä toimeentuloon.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitopalkkio on pieni, joten erotusta voisi varmasti keventää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Jokaisella miestä tulee olla oikeus lomaan. Omaishoitajan työ on usein työtä vuorokauden ympäri, ja kuormittaa siksi tavallista työtä enemmän. Vaikka omaishoitajat tekevät työtään rakkaudesta, hekin tarvitsevat hengähdystaukoa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Jos hoidettava vaatii intensiivisempää hoitoa, mutta ei kuitenkaan sairaalahoitoa, on vapaan saamisen oltava mahdollista, eikä se saa koitua taloudelliseksi tappioksi. En tahdo, että omaishoitaja joutuu tekemään valinnan toimeentulon ja läheisen hoitamisen välillä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämän pitäisi olla itsestäänselvää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

En tiedä tämänhetkisten tulien määriä, mutta yleisesti vaikuttaa siltä, että omaishoitajat ja heidän tukiverkostonsa tekevät kallisarvoista työtä hyvin pienillä resursseilla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Kaikki listan kohdat ovat tärkeitä. Kun keskitytään nimenomaan omaishoitajaksi ryhtymisen houkuttelevuuteen, mahdollisuus lepoon lomien muodossa ja se, ettei omaisen sairastuminen vaadi valintaa toimeentulon ja huolenpidon välillä ovat tärkeitä seikkoja. Tuen on myös riitettävä toimeentuloon.