Lasse Hautala

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Kauhajoki
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Lähimmäisestä hoitovastuun ottaminen on suuri asia, siihen vaikuttaa oma ja oman perheen tilanne. Hoitovastuu edellyttää ajan sitomista hoitotyöhön ja myös omien voimavarojen arvioimista ja riittävyyttä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

650 euron tasoa tulee pitää tavoitteena. Nosto kerralla siihen vaatisi merkittäviä määräraha lisäyksiä. Omaishoito korvauksen verovapaus palvelisi monia omaishoitajia nopeasti.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Olen esittänyt Keskustan eduskuntaryhmälle omaishoidon palkkion verovapautta. Asia on etenemässä puolueessamme. Toivottavasti se toteutuu.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Maksuttomuus tulee pidemmän aikavälin tavoite. Ratkaistavaksi tulee se mistä korvaus esimerkiksi hoitolaitokseen maksettaisiin vapaapäivien osalta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

Asia tulisi ratkaista työmarkkina-asiana ja tilanteet voivat olla hyvin erilaisia. Pidän tärkeänä, että työnantajilla on ymmärrystä omaishoitajina toimivia kohtaan ja heidän elämän tilanteisiinsa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.