Kristiina Ilmarinen

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Salo
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tulee nostaa enemmän. Sillä säästyy paljon verorahaa, että omainen hoitaa. Tämä tulee ehdottomasti huomioida omaishoidon palkkiossa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Joko verotusta keventää tai palkkiota suurentaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Tämän jokainen on maksanut jo veroina. Julkisin varoin tulee kustantaa julkinen terveyden- ja vanhustenhoito kaikille suomalaisille.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Tämä voi vaikeuttaa työpaikan saantia. Ennemminkin niin, että hoidettavan sairastuessa äkillisesti tulee julkisin varoin kustannettu julkinen hoito olla tarjolla samantien.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Hoidettavien on saatava julkisin varoin kustannettu tarvittava hoito, on se sitten julkisessa hoitolaitoksessa tai kotona omaishoitajan avulla. Järjestöjen sijaan kannatan julkisen rahan antamista suoraan asiaan. Järjestöt voivat toimia yksityisellä rahalla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Hoidettavan tulee saada julkisin varoin kustannettu tarvittava hoito, joko julkisessa hoitolaitoksessa tai sitten kotihoitona. Koska laitoksessa maksaa enemmän, tulee omaishoitajien saamaa netto palkkiota suurentaa merkittävästi nykyisestä.