Kristian Rehnström

  • Ikä: 50
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Suomen ruotsalainen kansanpuolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Pyyntö on sinänsä kannatettava, mutta samalla pitää valita mistä rahat otetaan pois. Jo nyt valtio jakaa rahaa jotka se on lainannut.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Hoitopalkkiota itseään ei tule verottaa kevyemmin mutta veromuutoksin on huolehdittava että tällaiset lisätulot ovat aito lisä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Yrittäjälle tai yritykselle jolle tekee työtä on varmaan kohtuullista saada palkkaa vastaava työpanos. Oletan että yleensä voidaan sopia joustavasti koska tämä työpanos annetaan, jos on kyse lyhyemmästä hoitoajasta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin eri mieltä

Omaishoitajayhdistys tekee tärkeää työtä osana kolmatta sektoria. Kolmas sektori rahoittaa suurimmilta osin itse itsensä esimerkiksi jäsenmaksujen ja lahjoitusten turvin.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.