Kirsi Zibelina Anneli Armassalo

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Tuusnimei
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kukaan ei oikeasti välitä niin paljon lähimmäisestään kuin omainen. Omaisella tulisi aina olla ensisijainen oikeus päättää lähimmäisensä asioista yhdessä hänen kanssaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta ei ole mitään syytä siihen etteikö omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit voisi olla samankaltaiset koko maassamme.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, ehdottomasti näin on.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Totta kai, omaishoito on yhteiskunnalle halpa hoitomuoto ja mikäli omainen omaishoitajana haluaa toimia, myös lähimmäiselle paras ratkaisu.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Ei pitäisi verottaa ollenkaan omaishoitajan hoitopalkkiota.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Totta kai, hoidon on oltava maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Mitään muuta oikeudenmukaista tapaa ei ole.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Äkillinen sairastuminen ihan muidenkin ammattien kohdalla täyttää kriteerit palkallisesta vapaasta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Mikäli kuntien valtionosuudet on osoitettu omaishoidon tukemiseksi, totta kai ne myös omaishoidon tukemiseen on käytettävä. Muu toiminta on katsottava jopa rikolliseksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistys on erittäin tärkeää toimintaa tukeva ja levittää tietoa ja tarjoaa apua omaisille ja heidän läheisilleen kun muu apu tuntuu kaukaiselta saavuttaa tai sitä ei edes ole tarjolla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.