Kimmo Perkkiö

  • Ikä: 45
  • Kotipaikka: Kontiolahti
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisten keskinäiset suhteet ja elämäntilanteet ovat niin vaihtelevia että hoitovastuusta pitää voida päättää itse niiden mukaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Olen alueellisen tasa-arvon puolella mutta haluaisin joustavuutta erikoistarpeiden varalle.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Olen tasa-arvoisten tukien myöntökriteereiden kannalla. Pitäisin kuitenkin varauksen jonkinlaiseen tuen porrastukseen tulojen perusteella.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kannatan omaistuen minimipalkkion nostamista nykyisestä jotta omaishoito olisi houkuttelevampaa ja korvaisi omaishoitajien kantamat vastuut paremmin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Kannatan omaishoitajan hoitopalkkion verotuksen kevennystä painottaen kevennyksiä pienituloisille.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Perushoidon tulisi mielestäni olla ilmaista. Sijaishoitojärjestelyjä pitäisi muutenkin yksinkertaistaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Sopimushoitajan tulisi saada korvaus hoidettavan sairastuessa äkillisesti. Korvaus ei saisi kuormittaa työnantajaa tai yrittäjää.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Korvamerkityt valtionosuudet tulisi käyttää niiden tarkoituksenmukaisiin kohteisiin. Oli kyseessä omaishoito, koulutus tms.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdistykset tekevät korvaamatonta työtä ja niiden toimintaa tulisi tukea niin paljon kuin mahdollista. Tuki yhdistyksille maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Eri alueilla on omat erityispiirteensä joten paikallisyhdistyksiä tarvitaan koko maan laajuisesti.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Kaikki vaihtoehdot ovat hyviä, mutta valitsin mielestäni kattavaimmat ja helpoiten totetutettavissa olevat, jotta konkreettisia vaikutuksia syntyisi mahdollisimman nopeasti.