Kati Juva

  • Ikä: 61
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Iäkäs puoliso ei aina jaksa hoitaa sairastanutta kumppaniaan. Vanhan ihmisen lasten tai vammaisen lapsen vanhempien elämäntilanne voi olla sellainen, ettei omaishoitajuus ole kohtuullista. Yhteiskunnan täytyy silloin huolehtia ihmisistä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteerien vaihtelevuus aiheuttaa epätasa-arvoa

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Siis niille jotka haluavat ja jaksavat toimia omaishoitajina. Omaishoidosta on toki voitava kieltäytyä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Tämä on vaikea tilanne joissakin kunnissa. Osassa omaishoidon piiriin voi päästä ”kevyemmillä” perusteilla ja silloin minimipalkkiokin vaihtelee. Työssä käyvien omaishoitajien talous pitää turvata muilla keinoin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Verotusta tulee siirtää progressiivisempaan suuntaan siten, että vähävaraisilta ei menisi merkittävää veroa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Kun hoitoon kuuluu myös aterioita, voidaan siitä mielestäni myös laskuttaa jonkin verran. Hoitopäivämaksujen tulee tietysti kerryttää asiakasmaksujen maksuskattoa – jota voisi madaltaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä olisi yksi tärkeä ja erinomainen tapa lisätä työelämän joustoja omaishoitajille. Tarvitaan samanlainen syteemi kuin sairaan lapsen hoidossa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

En tunne nykyjärjestelmää riittävästi enkä siis tiedä miten paljon ja mihin muuhun tätä tosiasiassa käytetään

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Ylipäänsä järjestöjen tukea tulee kasvattaa

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.