Kati Jetsu

  • Ikä: 48
  • Kotipaikka: Jyväskylä
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Silloin, kun selkeästi nähdään, että voimavarat eivät riitä omaisen hoitoon, voisi olla hyvä että päätökseen voisi vaikuttaa myös esim. viranomainen. Monesti ulkoa tullut lupa tai suositus luovuttaa raskaasta hoitotyöstä olisi helppo ”sulattaa”.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tuen on oltava sellainen että se harvaan asutussa maassa luo mahdollisuudet toimivalle järjestelmälle, eikä aiheuta eriarvoisuutta esim maaseudun ja kaupungin omaishoitajien välillä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Silloin kun kriteeri ovat aukottomat ja hoidettavan etu asetetaan kriteereissä enisijalle tulee tuki myöntää kaikille kriteeristön täyttäville.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Työskentelen itse hoitoalalla ja tiedän kuinka raskasta työ voi olla. Palkkion minimiraja on nyt säälittävän pieni jos ajatellaan kuinka kustannustehokas ja inhimillinen hoitomuoto omaishoitajuus on.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Seuraava eduskunta saa käsiteltäväksen sosiaalialan uudistuksen. Selkeät ansioloukot, kuten tässä, on otettava käsittelyyn. Ei hyvän ja ihmisarvoisen elämän mahdollistaminen läheiselle voi olla verotuksessa rangaistava teko.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kaikki hoitajat ansaitsevat lepohetkensä, ilman sitä ei kukaan jaksa. Ei Suomessa kukaan joudu maksamaan siitä että pitää jaksamisen kannalta ehdottoman tärkeät vapaat.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kannatan ehdottomasti omaishoitajille saman tapaista järjestelmää kuin esim. alle 12 vuotiaiden lasten kohdalla, vapaata palkkatyöstä hoidon järjestelyä varten.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Korvamerkitty raha sinne minne se kuuluu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kaikki keinot joilla voimme tukea omaishoitajia vaativassa joskus raskaassa mutta yhteiskunnalle äärimmäisen tärkeässä työssä on otettava käyttöön.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Valtion määrärahat kohdistetaan oikein, jolloin mm. omaishoidon palkkiotasoa voidaan nostaa. Pidetään huolta omaishoitajien jaksamisesta tärkeässä työssä. Tasavertaiset mahdollisudet koko Suomessa omaishoitajuuden toteutumiseen.