Kati Åhman

  • Ikä: 50
  • Kotipaikka: Iisalmi
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Yhteiskuntamme on muuttunut, perheet eivät asu enää saman katon alla. Nuorilta omaisilta hoitavastuu voi olla kohtuuton vaatimus. Myös ikääntynyt omainen ei välttämättä pysty arvioimaan voimavarojaan oikein ja uupuu raskaan hoitotyön alle.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tässä asiassa ei pitäisi olla tulkinnanvaraa, omaiset ovat täysin kuntien armoilla, oikeudenmukaisuus puuttuu ja on täysin epätasa-arvoista.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä, jos näkee tarpeelliseksi hakea sitä. Kaikkihan eivät sitä edes hae.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Mielestäni tässä pitäisi olla tarkastelun varaa, välttämättä hoitoisuus ei ole vielä niin suuri, että omaisen täytyy jäädä pois töistä hoitamaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, esim. Verovähennyksien kautta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Jos mahdollisuutta ei ole täysin maksuttomuuteen, niin pieni omavastuu olisi kohtuullisempaa. Tai sitten ne pitäisi kytkeä täysin sote maksujen maksukattojen kerryttämiseen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

On varmasti erittäin vaikea arvioida todellista tarvetta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Hyvänen aika mikä kysymys. Tottakai ne tulee käyttää siihen kokonaisuudessaan. Jos ei käytetä, tulee tunne, että siihen ei ole tarvetta, se antaa väärän kuvan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Näitä tukia pitäisi sitten myöntää kaikille muillekkin terveysalan yhdistyksille, tasa-vertaisuus täytyy olla. Mielestäni kunnat ja Stean rahoitus auttaa tasa-puolisesti.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Kaikki ovat tärkeitä, mutta omaishoitajuus täytyy lähteä vapaaehtoisuudesta ja palkkio täytyy olla vähintäänkin kohtuullinen.