Katariina Pylsy

  • Ikä: 65
  • Kotipaikka: Hämeenkyrö
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Vaikka omaishoitaja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen läheisensä hoidosta, perimmäinen hoitovastuu tulee säilyä silti koko ajan kunnalla. Kyseessä on myös yhdenvertaisuus ja turvallisuus.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Pohjoismaalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu universalismin periaate. Jokaisen kuuluu saada yhdenmukaista palvelua käsittelijästä tai paikkakunnasta riippumatta. Nyt kunnat huolehtivat lakisääteisestä järjestämisevelvollisuudesta määrärahojensa puitteissa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Mikäli hakija täyttää kaikki lakisääteiset kriteerit niin tuki on myönnettävä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

650 € vastaa työttömyyspäivärahaa. Palkkio tulee olla vähintään 650 €/kk. Työtön saa saman summan tekemättä mitään. Omaishoitaja tekee todella arvokasta työtä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

On epäoikeudenmukaista, että 650 euron omaishoitajapalkkiosta vähennetään verot. Omaishoitajilta kerättävän tuloveron määrä on pieni. Omaishoitajalle pienen palkkion verotus on suhteessa suuri asia. Omaishoitajan tekemä työ on todella arvokasta ja säästää yhteiskunnan varoja.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Hoidon maksullisuus voi pahimmassa tapauksessa estää omaishoitajan pitämästä lakisääteistä vapaata, mikä johtaa omaishoitajien liialliseen kuormittumiseen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työssäkäyvän omaishoitajan oikeus jäädä hoitamaan sairastunutta omaista pitäisi olla verrattavissa oikeuteen jäädä hoitamaan sairastunutta alle 12-vuotiasta lasta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet tulee olla korvamerkittyjä, jotta ne ohjautuvat omaishoidon hyväksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta on äärimmäisen tärkeää. Avustukset tulee ohjata välittömään ja vaikuttavaan toimintaan, ei byrokratian ja hallinnon lisäämiseen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Toiminta pitää olla lakisääteistä ja jokaisella paikkukunnalla pitää maksaa omaishoidosta sama summa sopimushoitajalle. Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä suurella sydämellä. Toivottavasti meistä kaikista huolehditaan.