Kari Tapani Haapasalo

  • Ikä: 60
  • Kotipaikka: Vaakamestarinpolku 4
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Rakkaus läheiseen sitoo meidät ikuisesti yhteen. Hoitovastuu ei saa kuitenkaan käydä liian ylivoimaiseksi sillä oman elämän täytyy jatkua.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Toisaalta olisi reilua laskea omaishoitajan tuoma hyöty yhteiskunnalle ja maksaa prosenttuaalinen korvaus joka täten olisi varmasti 650 euroa suurempi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Varmasti hyvä asia, mutta työnantajan näkökulmasta vaikeampi hyväksyä. Ajatuksena. Varahoitajan palkkaaminen kokopäiväiseksi tai puolipäivä poissaolo voisi vähentää ristiriitatilanteita työnantajan kanssa. Palkallinen siihen asti kunnes varahoitaja on saatu sovittua.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ilmeisesti nuo osuudet pitää korvamerkitä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kannatan, koska tästä on huomattava hyöty yhteiskunnalle ja omaishoitajille.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Joskus luopuminen on ainoa keino jatkaa omaa elämäänsä eikä siitä saa jäädä huonoa omatuntoa. Yhdenmukainen tuki pitäisi olla itsestään selvyys demokraattisessa maassa. Määrärahoilla saadaan tuotettua ja kehitettyä laadukasta palvelua josta on huomattava hyöty yhteiskunnalle