Kari Pajunen

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Muurame
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Perusskriteereiden tulee olla samat, mutta jos kunta pystyy tarjoamaan taloustilanteessaan parempia edellytyksiä / palkkioita, niin hyvä. Kriteereissä ja palkkioissa olisi syytä kuitenkin huomioida hoidettavan kuin hoitajan tilanne yksilöllisesti joka tilanteessa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan tuki pitäisi ehdottomasti myöntää kaikille omaishoitajille (varallisuus kuitenkin huomioiden) Pitkässä juoksussa omaishoitaja tulee aina lopulta kunnalle / yhteiskunnalle edullisemmaksi vaihtoehdoksi.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajille tulee kuitenkin mahdollisia ansionmenetyksiä

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotusta keventämällä lisätään työn mielekkyyttä. Lisäksi ostovoima kasvaa mikä taas tukee yhteiskuntaamme kokonaisuuutena.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on kunnille hyvin edullinen vaihtoehto.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.