Kari Hast

  • Ikä: 50
  • Kotipaikka: Juuka
  • Puolue: Kansalaispuolue
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

No kuka sen sitten voi paremmin päättää, kuin hoitava itse?

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Se tuskin on vaikeata toteuttaa, ja pitää ottaa potilaan, hoidettavan tarpeet huomioon!

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä! Vaikka kyseinen hoitaja olisi esim.palkkatyössä, niin hänen tulot ei saisi vaikuttaa tukeen! Hoitaahan hän oman työnsä lisäksi omaistaan, läheistään!

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä. Koska hoidettava vaatii joissain tapauksissa ympäri vuorokautista apua!

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kyllä! Maksaahan hän jo omista töistään veroja yms. Ja tuleehan se valtiolle halvemmaksi, kuin se että hoidettava on yhteiskunnan hoiettavana!?

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

No on se kuitenkin edelleen edullisempaa loman aika käydä kotona hoitamassa, kuin viedä hoidettava lähes täyteen ja paikkoja vähissä oleviin laitoksiin, ja viedä sieltä paikka, jota kiireellisempi hoitopotilas vaatisi!

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tähän vois olla sovitut päivät, montako olisi tarpeellinen? Ja katsoa sitten onko sairaus sairaalahoitoa vaativaa hoitoa? Muutama päivä varmaan riittää selvittämään jo hoidon tarpeen missä ja miten?

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

No, miten ne sitten voitais muutoin käyttää?

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä! Ja se ei ole kovinkaan kustannuskysymys. Kunnilla on varmaan tyhjiä kokoustiloja käytettävissään!? Ja neuontaa antavat ilmaiseksi alalle koulutetut ja jo työssä olevat osaajat!

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

No. Kaikistahan löytyisi hyviä puolia, mutta jos nuo kolmekin toteutuisi, niin hyvä niin.