Kari Aaltonen

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Hauho
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Pitää olla oikeus, esim jos on vaikeasti muistisairas omainen joka ei pysty itse toimimaan enään itsenäisesti.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin eri mieltä

Hiukan sekä/että mieltä. Syrjäseudulla voisi olla hieman helpommin saatavilla, etäisyydet ynms vaikuttaa moneen asiaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni kyllä, on se kuitenkin arvokasta työtä, niin henkisesti kuin myös fyysisesti, tietty myös taloudellisesti jos joutuu luopumaan töistään auttaakseen läheistään.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Viittaan edelliseen vastaukseeni.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

On kevennettävä, ja jos on alle 1000€/ kk, niin silloin 0%.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja on useimmin jo valmiiksi huonotuloinen eläkeläinen joten mielestäni suotakoon edes vapaus maksusta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Sama oikeus kuin normaalisti työssäkäyville.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Mikäli se näin on korvamerkitty.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on niin tärkeä asia ettei voi kuin olla samaa mieltä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Tämä asia on niin lähellä itseni, että voisin valita nuo kaikki kohdat. Tärkeää ja arvokasta työtä.