Kalervo Björkbacka

  • Ikä: 59
  • Kotipaikka: Saarenkylä
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 13 Lapin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti omaisilla päätäntä valta, eikä kuntien virkahenkilöstöllä. Silloin kun se on vieranhaltijoiden varassa, ei hyvää seuraa, sillä heillä on vain raha mielessä, ei itse asiakas.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Juuri näin, meillä pitää olla mahdollisuus saada yhdenmukaista tukea asuinpaikasta riippumatta, sillä sen määrittelee jo perustuslakikin.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajilla pitää olla subjektiivinen oikeus tukeen, sillä sehän on kunnalle kaikkein edullisin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Olen esitetyn tuen kannalla, sillä se on myös kuntatalouttakin ajatellen kaikkein edullisin vaihtoehto.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan tukea pitää verottaa normaalina työtulona.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Edelleen, tällainen ratkaisu on yhteiskunnallekin edullisin.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Olen esityksen kannalla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti ”korvamerkityt” varat käytettävä siihen, mihin ne on osoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistystä on tuettava samoin, kuin esimerkiksi maahanmuuttajien eri yhdistyksiä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Kaikki esitetyt ehdotukset todella tärkeitä ja mikä tärkeintä, kun tuemme omaishoitajia, on se yhteiskunnallekin edullisin vaihtoehto. Minun tuki omaishoitajille on ehdoton.