Kaisa Varonen

  • Ikä: 60
  • Kotipaikka: Kouvola
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaisilla on oltava päätösvalta yhteisvastuullisesti lähimmäisen kanssa, jos mahdollista. Jos tämä omainen kykenee itse arvostelemaan asioitain, niin sen mukaisesti olisi vastuu omaisen ja hoidettavan välillä. Kuitenkin hoidettavan edun niin vaatiessa on päävastuu oltava asiantuntijoilla.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoido tuen kriteerien pitäisi olla yhdenmukaiset koko maassa, mutta ei heikoimman tason mukaan, vaan parhaaksi havaitun tason mukaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos tässä tarkoitetaan omaisuutta tai tuloja, niin niiden perusteella ei pidä evätä tukea. Jokainenhan on veronsa maksanut, ja ansaitsee etuudet ja palvelut. Jos tässä tarkoitetaan, ettei työtön saisi tuota tukea, niin pitää hänenkin saada.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Vasemmsitoliitto ajaa perusturvaetuuksien, kuten omaishoidontuen korottamista 800€:oon verottomana eduskuntakaudella 2019-23 ja siirtymistä perustuloon, myöskin 800€ verottomana kaikille yli 18v Suomessa vakituisesti asuville.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Vasemmistoliitto esittää alimman verotettavan tulon rajaksi 10 000€.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.