Kaisa Korhonen

  • Ikä: 53
  • Kotipaikka: Leppävirta
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajuuden tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Toki monet tekevät sitä sydämestään, mutta kaikille se ei sovi tai kaikki eivät jaksa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertaisuus on tärkeä periaate.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, omaishoitajien palkkioiden ei tule riippua kuntien talousarviomäärärahoista.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Vaikea sanoa, mikä on se tarkka euromäärä, mutta palkkiota tulisi nostaa, jotta omaishoitajuus olisi kaikille halukkaille realistinen mahdollisuus.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotuksen keventäminen voi olla jopa palkkion nostamista parempi toimenpide monien omaishoitajien kohdalla. Joka tapauksessa omaishoitajan tekemä työ on myös yhteiskunnalle arvokas ja edullinen tapa huolehtia vammaisista ja vanhuksista.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien jaksamiselle vapaata ovat erittäin tärkeitä, hoidettavan saaman hoidon laatu on myös hyvin tärkeä, jotta omaishoitajat yleensä haluavat käyttää vapaansa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä olisi tarpeellinen apu omaishoitajalle.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Järjestöjen työ on kaikkinensa mittaamattoman arvokasta. Omaisjoitajayhdistysten avustuksia tulee käsitellä yhdessä muiden yleishyödyllisten yhdistysten rinnalla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Kaikki toimenpiteet ovat varmastikin tärkeitä. Osa liittyy taloudelliseen turvaan, osa tukeen ja jaksamiseen.