Kai Muukkonen

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Valkeakoski
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kuuluu jokaisen perusoikeuteen, ottaa niin suuri vastuu kuin kykenee kantamaan

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tarvitaan omaishoitolain päivitys nykyaikaan

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tämä on kuitenkin edullinen ja inhimillinen hoitomuoto. Kaikille korvattava.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkiot voisi nostaa vaalikauden aikana 650 euroon.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Pyrittävä siihen, että hoitopalkkio olisi verovapaata tuloa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Voi vaikuttaa jopa siihen, että vapaita ei pidetä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Ei voi laittaa työnantajan niskaan näitä kustannuksia, vaan saa asian hoidon johdosta palkatonta vapaata, ja näiltä päiviltä korotettua omaishoitokorvausta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Näiden kuntien pitää palauttaa valtionosuudet

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Asia voitaisiin laittaa kuntoon omaishoitolain päivityksen yhteydessä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Omaishoito kokonaisuudessaan on valtava ponnistus läheisille, siksi meidän pitää nostaa tämä palvelumuoto sille arvostuksen asteelle, johon se eittämättä kuuluu.