Jyri Keränen

  • Ikä: 47
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Sopimuksen täytyy olla niin selkeä, että siinä käy selväksi millä ehdoilla omainen sitoutuu hoitoon ja kuinka sitä voi vähentää tai siitä luopua. Omaishoitajan jaksaminen pitää kyetä turvaamaan kaikissa tilanteissa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kaikissa kunnissa kuuluisi olla budjetoimaton omaishoito. Niin, että se aina myönnetään kun sen ehdot täyttyy. On yksinkertisesti väärin, että joissakin kunnissa omaishoitajuus määräytyy vuodenajan mukaan, kun budjetti loppuu.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tämä on aivan selkeä ja ehdoton vaatimus.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Joissakin tapauksissa se ei ole perusteltua. Kysymyksessä ehdotettu nosto on hyvin merkittävä, enkä usko sen mahdollisuuteen. Tällä hetkellä pienin tuki on noin 400€. Tukia kuuluisi nostaa kuitenkin kokonaisuudessaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Mitä tukea se on, että otetaan osa pois? Keventämällä verotusta, olisi ”tuen korotus” helppo ratkaisu. Verotuloina kun se ei ole merkittävä, toisin kuin tuen suuruutena. Korotus saataisiin aikaan siis lisäämättä lisärahaa tukiin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Jonkinlainen kohtuullinen perusmaksu on perusteltu. Korostan sanaa ”kohtuullinen”.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Käytännön on vertauduttava sopimuksettoman työntekijän lapsen sairastumiseen ja aiheuttamaan kuluun työnantajalle. Omaishoitajan kuuluisi näkyä työpaikallaan kuin tavallisen työntekijän, jotta hän olisi yhdenvertainen työnhakijaa rekrytoidessa. Mahdollisen tuen (palkan) kuuluisi maksaa yhteiskunnan. Se poistaisi työnantajan pelkoa lisäkustanuksista.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti. Ei ole mitään perustetta että näin ei kuuluisi toimia.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Sitä kuuluisi nostaa merkittävästi, sillä tuo vertaistuki on tärkeää ja haastavaa toteuttaa täysipainoisesti. Pirkanmaan omaishoitajat ry:n puheenjohtajana olen saanut nähdä, kuinka projekteillamme on rahaa (Stea), mutta emoyhdistys on köyhä ja se vaikeuttaa toimintaa merkittävästi.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Kun vain voisikin valita kaikki. Sillä kaikkihan vaihtoehdoista on kannatettavia. Pyrin aiemmissakin valinnoissani vastaamaan rehellisesti ja totuudenmukaisesti, sen sijaan että olisi aina valinnut kaikkein miellyttävimmän vaihtoehdon. Selvää on, omaishoidon puolesta on taisteltava kaikin mahdollisin keinoin.