Juuso Juntunen

  • Ikä: 27
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Se riippuu niin paljon omaisten taloudellisesta tilanteessa ja siitä ovatko he esim. terveitä ja kykeneviä olemaan omaishoitajina (edellyttäen myös että yhteiskunta maksaa riittävän palkan omaishoitajalle).

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Että jotta kaikille suotaisiin samat mahdollisuudet riippumata missäpäin Suomea asut.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos tuloerot ovat suuret ja toisella pienet sen pienen pitää saada enemmän omaishoitaja maksua.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Koskien nimen omaan pienituloisia. Pienituloisten on nimenomaan vähintään saatava se palkka.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Se itse summa on jo niin pieni että siitä tarvitsisi enää viedä veroja.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos se ei voi olla täysin ilmaista niin 11 euroa ei sinällään ole korkea summa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työnantaja voisi hakea korvausta tarvittaessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Maksetut rahat tulee ohjata ehdottomasti omaishoitajille joko omaishoitajien palkkikoihin tai heidän lomien vietto kustannuksiin (että heillä olisi mahdollisuus virkistävään lomaan).

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tarvitsevat ehdottomasti vertaistukea jotta he jaksavat puurtaa raskaassa omaishoitajan työssään.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Ne rahat jotka valtio on myöntänyt kunnille on ehdottomasti siirrettävä omaishoitajille palkan maksua ja loman viettoa varten.