Jukka Mikkonen

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Nurmes
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Vain vapaaehtoisuuteen perustuva hoitovastuu antaa kaikille osapuolille hyvän lopputuloksen

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kuntien erilaiset taloustilanteet tai päätökset eivät saa vaikuttaa omaishoidon tukiin.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Valtion pitää huolehtia tasapuolisesti koko maan asioista ja tämä on yksi niistä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Jos omaishoitaja saa kannustavan tuen työlleen yhteiskunta saa moninkertaisen säästön muualla vanhustenhoidossa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Jos omaishoitaja saa kannustavan tuen työlleen niin jaksaa paremmin ja yhteiskunta säästää muissa terveys ja hoivapalveluissa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tuki ja maksut ovat kokonaisuus, vapaan hinta pitää olla niin edullinen että vapaa tulee käytettyä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Sijaisjärjestelyt pitää hoitaa mieluummin niin että omaishoitaja voi olla tällöinkin töissä ja muu sijainen hoitaa omaista.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Samat säännöt koko suomeen, tukitasot ja palvelut samanlaisiksi koko maassa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

En tunne yhdistysten toimintakenttää niin hyvin että voisin ottaa tähän kantaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.