Juho Leppänen

  • Ikä: 29
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Lähtökohtana omaisesta huolehtimisille pitää olla halu hoitaa, ei lain määrämä pakko.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin eri mieltä

Minimirajat on hyvä olla valtakunnallisesti, mutta mikäli kunnat haluavat korostaa omaishoitoa terveydenhoitosuunnitelmassaan, porkkanoiden antaminen pitää mahdollistaa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tärkeää on saada korvaus olemaan oikea suhteessa muihin tukiin. Ei työtön voi saada enempää korvausta kuin omaishoitaja.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Mikä on järjestelmälle helpointa, nostaa palkkiota tai laskea verotusta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Mikäli yhteiskunta säästää omaishoidon avulla verrattuna laitoshoitoon, pitää omaishoitajien pitkäaikaista jaksamista suojella myös näin.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tärkeää on pitää omaishoitajat itse sellaisessa kunnossa, että kun hoidettava siirtyy muualle, ei hoitaja romahda itse.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.