Juho Kukkasmäki

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: JÄMIJÄRVI
  • Puolue: Suomen ruotsalainen kansanpuolue
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Vastuunottaminen lähimmäisestään on iso päätös ja omaisen on oltava varma, kykeneekö hän sen mukanaan tuomaan elämänmuutokseen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Se ei saa vaikuttaa asiaan, missäpäin Suomea asutaan. Tuen myöntäminen on aina toki tapauskohtainen, mutta perusteet on oltava samat.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Mikäli kriteerit täyttyvät, on näin ollen tuki myönnettävä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tässä on epäkohta, johon olen puuttunut jo aiemmin. Puhutaan palkkiosta, ei palkasta. Omaishoidosta ei kerry tästä syystä edes eläke ja se on vakava puute.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Asiassa on tehtävä rakenteellinen muutos. Omaishoitajana olo sitoo ihmisen melkein kokonaan ja vapaa-aikaa jää vähän. Lisäksi omaishoito voi sitoa parhaimmillaan kymmeniksi vuosiksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Kuulostaa reilulta ja kohtuulliselta. On vain löydettävä maksaja hoidolle vapaan ajaksi. Olisiko se Kela, esimerkiksi maatalousyrittäjien vuosiloman aikana Mela maksaa sijaisten, eli lomittajien palkan karjanhoitotyöstä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Tämä on ongelma, joihin omaishoitaja voi törmätä. Kaikkein viisainta on sopia asiasta oman työnantajan kanssa etukäteen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidossa tarvitaan tukea enemmän. Ihmisten on voitava saada asua kotona, jos se muuten on mahdollista.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan tehtävä on rankkaa ja vastuullista työtä. Kaikki tuki, mitä yhteiskunta voi tarjota on annettava.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Kriteerien yhdenmukaistaminen olisi pitänyt olla jo tehtynä. Ei ole oikein, että samaa työtä tehdään eri osissa maata eri pelisäännöillä. Omaishoidosta maksettava palkkio ja siihen liittyvä verotus on absurdia verratuna siihen, mistä työstä on kyse.