Juhani Väänänen

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Iisalmi
  • Puolue: Kansalaispuolue
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä, jos on täysin varmaa että homma tulee hoidettua asianmukaisest ja kunnolla

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tottakai, Suomi on suvereeni, demokraattinen valtio. Eriarvoistaminen ei ole hyvä asia. Toki pääkaupunkiseudulla on kaikki kalliimpaa, taas pohj-suomessa etäisyydet pitkiä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, mielestäni hyvä niin. Pääasia jotta kaikki tulee hoidettua asiallisesti ja kunnolla.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, se on työstä käypää hommaa..saisi olla enemmänkin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, sen voisi poistaa kokonaan jos ei hoitajalla ole muuta vakituista tuloa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, seon tasapuolista silloin.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, olen samaa mielta. Demokraattinen toimintatapa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, siihen se kuuluukin käyttää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, siten saamme yhtenäistettyä palveluita siltä osin..ja apua saa helpommin silloin, eri epätietoisuuksiin.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mielestäni nämä tärkeimmät..olisi voinut laittaa vielä kaksi tai kolme muutakin kohtaa..