Juhani Laurinkari

  • Ikä: 72
  • Kotipaikka: Kuopio
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Tuntevat parhaiten ja uskottavimmin omaisensa.Ei väliintulevia muuttujia.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Alueellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuuden vaade.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tasa-arvo-ei satunnaisia ratkaisuja.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tehtävään ja sitovuuteen nähden tämäkin varsin vaatimaton – varsinkin yhteiskunnalle tuleva korvausvelvollisuus pienee merkittävästi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkio vaatimaton,nettona hivenen kohentuisi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Muutoin työn keskeytyminen olemattomankin taloudellisen tuen avulla mahdollista,muutoin saattaa johtaa helposti tehtävästä luopumiseeen ja
hoidettavan epävarmuudesta johtuvan epävarmuuden lisääntymiseen seuraamuksineen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työn jatkuvuus turvattava niin hoitajan kuin hoidettavankin osalta,vaarana hoitosuhteen katkeaminen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuus muutoinki riittämätön,varsnkin kalenterivuoden lopulla.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Uusimmissa ohjaamisssani vertaistukea koskevissa kirjoissa ja väitöstutkimuksissa ilmenee selkeästi se,miten vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea ei liiemmälti tunneta – suurta alueellista vaihtelua.
Tarvetta on.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Houkutelevuutta voidaan lisätä kaikilla luetelluilla keinoilla – kyse on siitä,miten keskeisenä keinona taloudelliset reurssit näyttäytyvät omaishoitajan elämäntilanteessa erityisesti omassa taloudellisessa tilanteessa.