Juhana Kelloniemi

  • Ikä: 43
  • Kotipaikka: Kemijärvi
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 13 Lapin

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidettavalla oltava ensisijainen oikeus päättää, mikäli on tähän kykeneväinen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Syrjäseuduilla, köyhissä ja pieneissä kunnissa valinnanvapaus on usein vaikeampi toteuttaa kuin Ruuhkasuomessa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tulotaso arvioitava hoidettavan kunnon mukaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Ei ole tarkoitus uuvuttaa omaishoitajaa, tai köyhdyttää hoidettavaa. Kotihoito/ omaishoito on yhteiskunnalle halvin tapa huolehtia hoidon tarpeessa olevasta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kuten pienen lapsen kohdalla, ei muutakaan hoidettavaa voi jättää yksin, mikäli sairastuminen on vakavaa, eikä tule yksi toimeen hoitajan oman työn aikana. Sehän olisi heitteillejättö?

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Rahan tulee olla korvamerkittyä, muutoin se valuu kunnan pohjattomaan kassaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

En tunne tilannetta tarkasti, mutta oletan, että vertaistukea ei ole saatavilla tasapuolisesti koko maassa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.