Juha Pitkänen

  • Ikä: 35
  • Kotipaikka: Tuusniemi
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti omaishoidontuen myöntämisen kriteerit tulee olla koko maassa samat. Tämä on ihan tasa-arvokysymys.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tämäkin on tasa-arvokysymyksiä. Kaikkia tulee kohdella tasavertaisesti. Omaishoidon tuki ei voi olla kiinni kunnan budjettiin varaamista rahoista. Tukea on maksettava kaikille, jotka kriteerit täyttävät.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tuen minipalkkiota tulee nostaa, muttei tällä hetkellä ole vara kerralla 250€ korotukseen. Vaalikauden aikana realistinen tavoite on 100-150€.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verotus voi olla myös yksi ratkaisu omaishoitajan taloudellisen tilanteen parantamiseen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidon tulee olla maksutonta, mutta hoitoon liittyvät ruokailut ym. maksullisia.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Tärkeää on saada neuvoa ja tukea omaishoitajille. Resursseja on lisättävä viralliseen tiedotukseen ja tukeen. Vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta on myös tärkeä osa kokonaisuutta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.