Juha-Matti Kiviluoma

  • Ikä: 28
  • Kotipaikka: Teuva
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Varsinkin siinä tapauksessa jos hoidettava, tai hoitaja on niin huonossa kunnossa, että omaishoitaja on liian raskaan kuorman alla ja tarvitaan ulkopuolista apua. Tällöin hoitopaikka täytyy löytyä palveluasumisen piiristä, tai vastaavasta hoitokodista nykyistä helpommin

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Valtion täytyy myöntää kunnille korvamerkitty valtionosuus, jotta kunnat pystyvät myöntämään tuen kaikille, joille se kuuluu

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Vaikka harva varmasti rahan takia omaishoitaja onkaan, niin siitä kuuluu silti saada nykyistä huomattavan suurempi korvaus. Arvokkaasta työstä kuuluu saada korvaus, joka vastaa vastuuta

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Kaikkia pieniä tuloja pitää verottaa nykyistä kevyemmin

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Maksut on syytä pitää kohtuullisena

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä voitaisiin rahoittaa valtion ja kuntien kautta, ei suoraan yrityksen maksettavaksi

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Varat täytyvät olla korvamerkittyjä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.