Juha Malmi

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ei ketään voida pakottaa vastuuseen, mutta valitettavasti monilla omaisilla ei ole tässä asiassa valinnanvaraa. Moni myös haluaa hoitaa lähimmäistään, koska ei luota vanhustenhoidon laatuun.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Yhdenmukaiset kriteerit pitää olla. Tällä hetkellä sekä tuen myöntämisen kriteerit että omaishoidon palkkion määrä vaihtelevat. Kriteerejä on tiukennettu ja lakisääteisestä minimipalkkiosta on tullut normi. Tämä ei ole hyvä asia.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä pitää. Kriteerit ovat tiukat. Omaishoitajan työ on niin arvokasta koko yhteiskunnan kannalta, että omaishoitajia pitää tukea kaikin olemassaolevin keinoin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä pitää. Vantaalla omaishoitajien tuomat säästöt kunnalle ovat noin 40 M€ nettona. Koko Suomen tasolla säästöt ovat miljardiluokkaa. Jatkossa ei voi olla niin, että korvaus tästä raskaasta ja vastuuullisesta työstä on 1-2 €/tunti.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopalkkion tulee olla jatkossa olla verotonta tuloa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Lakisääteisiä vapaapäiviä omaishoitajalla on maksimissaan kolme. Joissain kunnissa myönnetty 100 euron palveluseteli ei riitä sijaisen palkkaamiseen omaishoitajan vapaapäiväki.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Täytyy olla ihan samat oikeudet kuin työntekijällä on liittyen sairastuneen lapsen osalta eli 4 päivän palkallinen hoitovapaa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tottakai pitää. Siihen ne on nimenomaan tarkoitettu. On käsittämätöntä, että korvamerkitty raha ei ohjaudu sinnen, mihin se on tarkoitettu. Voi tätä byrokratiaa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Tällainen vapaaehtoinen neuvonta ja vertaistuki täytyy olla saatavissa koko Suomessa. Sitä tarvitaan myös omaishoidon palkkion hakemiseen, joka on erittäin byrokraattinen ja vaikea prosessi.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Tärkeintä on saada eduskunta ja kuntapäättäjät ymmärtämään, että ilman omaishoitajia Suomen terveydenhoitojärjestelmä ei toimisi, koska tarvittaisiin tuhansia palkattuja hoitajia. Ikääntymisen myötä omaishoitajien merkitys tulee vieläkin tärkeämmäksi ja siksi omaishoitajuuden tukemiseen on käytettävä kaikki mahdolliset keinot.