Joni Kumlander

  • Ikä: 41
  • Kotipaikka: Valkeakoski
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kyllä käytännön tulisi sanella tämä. Toki yhteistyö on tärkeää, mutta omaishoitajaa paremmin ei kukaan ole asioista perillä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tuntuu erikoiselta, että laissa määritelty tuki on kunnasta riippuen täysin eriarvoisessa asemassa. Yhtenäinen linja tulisi olla,ettei kenenkään pidä muuttaa kotoaan pois tukien ja palkkioiden vuoksi.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti subjektiivinen oikeus tulisi olla.Omaishoidon arvostus tulee saada kuntoon, koska se on kaikkein kaunein hoitomuoto.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Suhdanne on uskomaton.Tehostettu palveluasuminen maksoi Tampereen kaupungilla v.2016: vrk.155€=kk.4650€/kk(lähde.Aamulehti). Tuo 650€ tulee kasaan siis n.4 vuorokaudessa.Summa on suorastaan mitätön ja pitäisi suhteuttaa siihen, mikä on vaihtoehtoinen hinta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotus pitäisi mielestäni kokonaan poistaa omaishoitajilta. Jos / kun verotuksen poisto olisi lainvastainen, niin verotuksen tulisi olla ainakin erittäin alhainen esim.5%. Palkkion ei tulisi missään tapauksessa vähentää muita tukia.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Tämä on itsestäänselvyys. Vapaat määritellään laissa, eikä siitä pitäisi ottaa mitään maksua.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä on epäkohta työsopimuslaissa ja on myös asia, mikä varmasti lisää myös sairaslomia. Tästä epäkohdasta ei hyödy kukaan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämä tieto yllätti minut.Käsittämätöntä, että jos omaishoidon tukemiseen ohjataan rahaa niin sitä ei käytetä siihen. Rahat pitäisi sittemmin periä takaisin, jos eivät kohdennu oikein.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Johan tilastot tuossa lisätiedoissa se kertovat, että nyt on kiire kehittää omaishoidon järjestelmää.Neuvoa ja vertaistukea tulee olla enemmän, joka on myös ennaltaehkäisevää toimintaa omaishoidon kohdalla.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Vaikea valinta. Kolme mitkä valitsin perustuvat omaishoitajien ja hoidettavien tukemiseen, vaikka paljon muutakin pitäisi muuttua.
Palkkiota ylöspäin ja verotusta alas, jotka tukevat omaishoidon perheen arjen sujumista.Vapaan maksuttomuus on mielestäni merkittävin asia omaishoitajan jaksamisen kannalta.