Joel Linnainmäki

  • Ikä: 28
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Perheissä osataan itse parhaiten ratkaista hoivavastuun edellytykset.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

On väärin, että monet palvelut ovat eriarvoistuneet asuinpaikasta riippuen. Omaishoidon tuen myöntämiselle tulisi laatia yhdenmukaiset lakisääteiset kriteerit, jotta jokainen Suomessa asuva saa tukea samoilla perusteilla.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kaikkien apua antavien on voitava antaa sitä ja saada ansaitsemaansa tukea.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkkiota tulee korottaa, mutta vähimmäistasosta täytyy sopia julkisen talouden puitteissa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Tämä olisi tehokas tapa tukea omaishoitajia. Seuraavan eduskunna tulisi ottaa hoitopalkkion verotuksen keventäminen nopeasti työlistalleen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Järjestelystä voidaan mielestäni periä kohtuullista pientä maksua.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä olisi kaikkien etu. Sopimusomaishoitaja tuskin olisi kovin tehokas työpäivän aikana jos omainen on sairaana kotona ilman apua.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Olisi oikein, että kunnat käyttävät rahat siihen mihin se on tarkoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

En osaa ottaa kantaa koska en tiedä liiton nykyisen rahoituspohjan kehitystä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Omaishoitajat tekevät äärimmäisen tärkeää työtä, mutta eivät saa yhteiskunnalta riittävästi arvostusta. Seuraavan eduskunnan tulisi tehdä kaikkensa omaishoitajien arvostuksen parantamiseksi ja heidän jaksamisensa tueksi.