Joel Kettula

  • Ikä: 25
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Liike Nyt
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos lähimmäinen ei itse pysty päättämään oman etuinsa mukaisesti, niin omaisilola on oikeus puuttua tilanteeseen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden takia kaikilla pitäisi olla yhdenmukaiset kriteerit omaishoidolle.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos henkilö täyttää kriteerit ja on tunnetusti hyvissä väleissä hoidettaan kanssa niin

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Rahaa ei ole jaka ylimääräistä, mutta jos perusteet ovat oikeat, esim kallis lääkitys, voisi tukea nmostaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Rahaa itsessään ei pitäisi jakaa lisää, mutta verotusta voisi hyvin keventää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa kustantaa koko hoitoa potilaalle, mutta poikkeus tilanteessa hoito voisi olla maksutonta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Jos on työssä omaishoitamisen lisäksi, niin siitä pitää myös jotenkin palkita.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Rahat on hyvä käyttää omaishoidon hyväksi kokonaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos muualla Suomessa on oikeaa tarvetta lisätä yhdistyksen palveluita niin rahoitusta on hyvä lisätä. Muuten rahoitusta ei pidä lisätä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.