Jiri Mäntysalo

  • Ikä: 18
  • Kotipaikka: Pori
  • Puolue: Suomen Kommunistinen Puolue
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei saa vasten tahtoa pakottaa myöskään omaishoitajaksi. On sekä omaisen että hoidettavan etu, että omainen ryhtyy hommaan auttamisen halusta eikä olosuhteiden pakosta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kommunistit pistää paremmaks! SKP:n perusturvamalli takaa 1200 euron kuukausittaisen ja verottoman tulon heille, jotka eivät muuten tähän summaan yllä. Myös omaishoitajat ovat oikeutettuja 1200 euron perusturvaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

SKP:n 1200 euron perusturva on verotonta tuloa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Hoidettavan sairastumistapauksessa sopimusomaishoitajalla ei ole juurikaan muuta vaihtoehtoa kuin jäädä pois töistä. Siksi on reilua turvata työntekijälle palkallinen vapaa tällaisessa tilanteessa, joka ei ole hänestä itsestä kiinni.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Totta kai. Rahat tulee käyttää siihen, mihin niitä on tarkoituskin käyttää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Omaishoitajat tekevät mahtavaa työtä. Heille kuuluu yhteiskunnan puolelta myöntää nykyistä enemmän tukea, toimeentuloa ja arvostusta.