Jenni Pitko

  • Ikä: 32
  • Kotipaikka: Oulu
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 12 Oulun
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden on oltava niin hyvä, että jokaisella sairaalla ihmisellä on pääsy tarvitsemaansa hoitoon ja tukipalveluihin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kannatan yhtenäisiä kriteerejä ja etenkin hoitopalkkioiden suuruutta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Yhden erikoissaaraanhoidossa vietetyn hoitopäivän kustannus on noin 500 € ja yhden perusterveydessä vietetyn hoitopäivän hinta on noin 300 €. Omaishoidon ansiosta näistä korkeista kustannuksista säästetään hyvin isoja rahoja, joten omaishoidosta kannattaa tehdä taloudellisesti kannustavaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

En osaa tässä vaiheessa asiaan vastata, koska minulla ei ole tietoa, kuinka montaa etuden saajaa tämä koskettaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan jaksamisesta täytyy pitää huolta ja kannustaminen vapaiden pitämiseen on tärkeä osa sitä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämä pitäisi olla itsestäänselvyys

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kun ikäihmisten määrä lisääntyy, tämä tuntuu järkevältä. Vapaaehtoistyö pitäisi olla ylipäänsä yhteiskunnan näkökulmasta aina erittäin kannatettavaa. Pienillä rahoille voidaan saada todella vaikuttavaa toimintaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.