Jarmo Kontkanen

  • Ikä: 71
  • Kotipaikka: TAMPERE
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Itse uskon, että asiallinen peruspalkka vauvasta vanhukseen olisi yhteiskunnalle toimivin ja halvin kokonaisratkaisu ja poistaisi kaikenlaiset rajat, arvioinnit ja kyykytyksen. Voiko asia olla enemmän kuin mielipide riippuu täysin äänimääristä. Äänestäjät päättävät asian.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Herää kysymys miksi valtio ei hoida asiaa suoraan? Sotealueet? Olisiko niistä parempi apu kuin nykytilanne, jossa kunnan päättää liian kapeilla hartioilla näinkin tärkeästä asiasta. Viittaan ykköskysymyksen vastaustekstiin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

En tunne asiaa riittävästi voidakseni sanoa tarkkaa summaa. Päätöksentekotilanteessa minun pitäisi selvittää tilanne ja taustat tarkasti jotta voi tehdä oikean päätöksen. Viittaan ykköskysymyksen vastaustekstiin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Tässäkin voi viitata ykkösvastaukseen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Tässä uskon soteuudistuksen voimaan. Isolla on isommat rahat ja paremmat järjestelymahdollisuudet.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Pienyrittäjänä menisin nopeasti konkurssiin jos olisin omaishoitajan työnantaja. En uskaltaisi palkata omaishoitajaa. Mutta asia olisi kyllä hoidettava jollakin tavalla. Omaishoitajalle pitäisi kuulua samat edut kuin esim. lapsen sairastuessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Pidän asiaa täysin itsestään selvänä. Jos myönnetään johonkin, niin sitten käytetään siihen. Selkeää ja yksinkertaista.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.