Jari Robson

  • Ikä: 31
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Piraattipuolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Lait eivät saa olla sellaisia, että velvoitetaan lähimmäiset ottamaan vastuu hoidettavasta, vaan julkisen vallan on turvattava riittävät terveys- ja sosiaalipalvelut jokaiselle.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Ymmärrettävästi omaishoidon kustannukset voivat vaihdella kunnittain, ettei yhdenmukainen tuen määrä välttämättä ole tasa-arvoista. Kuitenkin täytyy olla jonkinlainen yhdenmukainen kriteeristö, joiden perusteella tuet lasketaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kuntien palvelut eivät yleensä lähellekään vastaa tarpeita, ja vaikka vastaisi, omaishoitajan tuki on sitä tarvitsevalla äärimmäisen tärkeää ja jopa kannattavaa. Muutenkin omaishoitajuus on paljon kannattavampaa kuin esimerkiksi laitoshoito.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Nykyinen 399,91€ euroa on aivan liian pieni summa suhteessa hoidon sitovuuteen ja monesti työn määrään. 650€/kk kuulostaa jo paljon paremmalta, ja silti vuosittaiset kustannukset kunnalle olisivat paljon vähemmän kuin mikä tahansa muu toinen vaihtoehto.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitotuki ei saisi olla sellainen, että muut mahdolliset tuet laskisi sitä mukaan. Henkilökohtaisesti vielä kannatan hoitopalkkion verovapautta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Tällaisissa tapauksissa julkisen vallan on turvattava täydentävä sijaishoito/palvelu veloituksetta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työsopimuslaki täytyy ottaa huomioon myös omaishoidossa, koska se on ominaisuuksiltaan työtä. Muutenkin omaishoidon tuet lasketaan ansiotuloiksi, joten omaishoitoa ei saa jättää eriarvoiseksi muuhun ”perinteiseen” työntekemiseen nähden.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Rahan täytyy mennä sinne, minne ne on määritetty vietäväksi. Jos paperilla menee omaishoitoon, eikä todellisuussa näin tapahdu, sekin antaa todella väärää kuvaa siitä, miten omaishoitoa tuetaan, joka johtaa väärään arviointiin omaishoidon rahoituksen tilasta.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistysten toiminta on äärimmäisen tärkeää hoidettavien jaksamisen ja hyvinvoinnin vuoksi – näiden suorastaan pitäisi olla julkisen vallan peruspalveluita ihmiselle.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.