Jari Laaksonen

  • Ikä: 54
  • Kotipaikka: Hämeenlinna
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisilta ei voida vaatia vastuunottamista toisesta ihmisestä. Vastuunottaminen tulee olla vapaaehtoista.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kritterien tulee parustua tasa-arvoon, jolloin kriteerien tulee olla koko maassa samat.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tuki tulee myöntää, jos kriteerit täyttyvät ja hoidettava henkilö on pois kunnalisesta hoidosta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishiotajalle maksettava 650€:n korvaus on kohtullinen, jos sitä verrataan esim. kunnan maksamaan hoitokorvaukseen yksityisille hoitolaitoksille n. 145€/vrk.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopakkio tulisi käsitellä samalla verokohtelulla, kuin eläketulo.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin eri mieltä

Jokainen hoitopäivä maksaa, myös kunnallisessa hoitolaitoksessa. Omasihoitajan vapaiden aikana ei hoidettavaa voida asettaa eriarvoiseen asemaan hoitolaitoksessa olevien kanssa, joten omaishoitajan vapaina suoritettava maksu on oikeutettu.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin eri mieltä

Omaishoitaja on ryhtynyt omaishoitajaksi yleensä omasta vapaasta tahdostaa ja tästä syystä ei voida siirtää hoidettavan mahdollisen sairastumisen takia koiutuvia kustannuksia yritysten maksettavaksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kaikki 2korvamerkitty” raha tulisi käyttää täysimääräisenä juuri niiden toimintojen tukemiseen, johon ne on osoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.