Jari Känä

  • Ikä: 35
  • Kotipaikka: Pori
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos ymmärsin kysymyksen oikein, niin kyllä itsemääräämisoikeus kuuluu myös kaikille, olisi hyvä jos kaikilla olisi mahdollisuus päättää hoitaako itse omaistaan vai ei. Se on kuitenkin rankkaa, ja kaikista ei ole siihen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Vaikuttaa puutteelliselta lailta, tai sitten sillä haetaan sitä, että ei kaikilla kunnilla ole varaa maksaa hoitopalkkioita. Ainakin myöntämiskriteerit omaishoitajuuteen pitäisi olla kunnilla sama. Tulevaan sotemuutokseen pitäisi sisältyä palkkio samansuuruiseksi kaikille.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä minun mielestäni pitäisi kaikilla olla sama oikeus tukeen. Ymmärrän sen jos kunnalla ei ole varaa, joten tähän voisi valtio tulla tukemaan. Tuleva sote toivottavasti korjaa asian myös.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

On se nykyään auttamattoman pieni korvaus, joten kyllä korotukseen on aihetta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on raskasta työtä, joten perustelut veronkevennykseen on olemassa. Ja varsinkin kun muut tuet pienenevät jos saa hoitopalkkiota. Tätä lakia pitää muuttaa omaishoitajien eduksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tottakai sen kuuluisi olla ilmaista. Mutta kaikkea en voi luvata, rahaa kunnilla ja valtioilla on kuitenkin rajallinen määrä. Mutta jos ilmaisuus on mahdollista niin kyllä tulen tätä ajamaan.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tästä pitää neuvotella työnantajien kanssa. Minusta palkallinen vapaa tässä tapauksessa olisi vähintääkin kohtuullista.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Silloinhan kunta käyttää rahat muualle mihinkä ne on alunperin tarkoitettu. Ja tämä ei millään tavalla ole oikea tapa toimia.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.