Iro B. Isberg

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Suomen Kommunistinen Puolue
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan vastuu on suuri ja yhteiskunnan on kannettava vastuu Mm. Omaishoitajan jaksamisesta. Lähimmäisen hoitoon liittyy vahva tunneside, mikä voi ”sokeuttaa” omaishoitajan työroolin. Omaishoitaja voi hävetä epäonnituneensa hoitotyössä ja avun pyytäminen voi olla häpeällistä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

OH, joilla on sopimus kunnan kanssa omaishoidosta, tuki ja palkkioiden määrä vaihtelee rajusti kunnittain. On tapuksia, joista ei ole edes tehty sopimusta eli sillon puhutaan alikäytöstä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

OH:n tuki myönnetään harkinnanvaraisesti ja Omaishoitajaliitto esittääkin yhtenä eduskuntavaalitavoitteenaan yhdenmukaisia omaishoidon tuen kriteerejä koko maahan. 2019 Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea vaati Suomelta toimia omaishoitajien yhdenmukaiseen kohteluun. EU:n huomautuksista Suomelle on annettava sanktio !

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

1879 luvulta eli vaivaishuolto, mikä perustui: ”Autuas se, joka köyhää säälii. Snl” Nyk. Omaishoitaja.Täytyy ensin päivittää, että OH on ammatti. OH tekee suorittavaa tunnesidonnaista työtä lähimmäiselle. OH on oikeutettu palkkaan Ei palkkioon !

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työstä tytyy maksaa sama palkka, kuin lähihoitajalle. Ja lisät päälle ja sama veroitus, kuin palkansaajalla. Omaishoitajalla tätyy olla koulusjaksoja, koska silloin saa etäisyyttä omaiseen ja koulutus tuo ammatin omaiselle. Tämä hyödyntää kaikkia osapuolia.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajalla ei ole työaikalainsäädäntöä mm. Omaishoitaja tunnesidonnaisessa on töissä 24/7 ilman työaikalainsäädäntöä, joten kunnan on maksettava hoito. Työntekijälle kertyy työsuhteen aikana vuosilomaa, jonka ajalta maksetaan palkka. Työ on alipalkattua työtä !

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Sopimushoitajan on saatava palkka, koska ei voi ennustaa hoidettavan terveydentilaa. Ja äkillinen sairastuminen ei ole ”työntekijän” tai hoidettavan valinta. Kannattaa muistaa, että meistä jokainen voi olla omaishoitaja. Ja se ei ole ”uravalinta”.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 389 miljoonaa euroa vuonna 2019. Omaishoidon tukemiseen käytetyt rahat on käytettävä omaishoidonhyväksi. Jos näin ei toimita, niin kunnille tulee antaa sanktio eli sakkomaksu. Tai paluttaa rahat takaisin valtiolle.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistuki on ”henkireikä” ihmiselle, jos tähän ei ole varaa. Niin silloin romuttuu koko hoitotyö. Ehdottomasti Suomella on varaa avustaa omaishoitajayhdistystä. Raskaissa elämänvaiheissa ei hintalappu saa olla esillä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Puhun työstä omaisen kanssa, josta on maksettava palkka.
Valtion myöntämät lisämäärärahat on käytettävä OH tukemiseen, jos kunnat eivät käytä rahaa, niin silloin sanktio kunnalle. Mm.Sakko
Toiminta-avustusten tukeminen täytyy olla itsestäänselvyys. eikä kaunis teoreettinen ajatus.