Ilona Toivanen

  • Ikä: 36
  • Kotipaikka: Tuusula
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Koen tärkeäksi, että omaisia kuullaan ja heillä on päätösvaltaa hoitovastuusta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdenmukaiset tuen myöntämisen kriteerit olisivat yhdenvertaista ja tasa-arvoista.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Väestön vanhetessa tarvitsemme entistä enemmän monipuolisia tapoja huolehtia heikkokuntoisista ihmisistä. Tämä voisi olla yksi tapa siinä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

En tunne palkkioiden koostumusta tällä hetkellä, enkä osaa arvioida niiden tarpeellista suuruutta. Kuulen mielelläni lisää ajatuksia tästä!

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Ks. edellinen

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä voisi olla hyvä keino tehdä omaishoidosta houkuttelevampaa ja mahdollistaa paremmin lakisääteiset vapaat. Näin huolehditaan myös omaishoitajan jaksamisesta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tässä voisi toimia sama kuin huoltajilla alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa. Tämä helpottaisi työn ja omaishoidon yhdistämistä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Olisi luontevaa, että omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut osuudet todella käytettäisiin omaishoidon tukemiseksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon lisääntyessä on erittäin tärkeää huolehtia omaishoitajien jaksamisesta. Etenkin vertaistuki on tärkeintä apua monelle, mitä voi saada ja tässä voidaan pienilläkin panoksilla saada loistavia tuloksia.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.