Ilkka Salonen

  • Ikä: 62
  • Kotipaikka: Sodankylä
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 13 Lapin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Aina on oltava myös myös joku muu vaihtoehto vanhuksen hoivalle kuin ryhtyä omaishoitajaksi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on Suomen perustuslain turvaama tasapuolisuusperiaate.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

En ymmärrä, miten kriteerit täyttävät omaishoitajat voisivat olla tuen osalta eriarvoisessa asemassa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on hyvä tavoite toteutettavaksi jo seuraavalla eduskuntakaudella.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Mielestä tukea ei pitäisi lainkaan verottaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Jos ymmärrän kysymyksen oikein, omaishoitajan ollessa vapaalla, yhteiskunnan on järjestettävä siksi ajaksi vanhuksen hoito ilman lisäkustannuksia.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työsopimuslakia pitää muuttaa tältä osin. Yhteiskunnan pitäisi Kelan kautta korvana omaishoitajan varsinaiselle työnantajalle tästä aiheutuvat kulut.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tottakai, sen pitäisi olla ns. korvamerkittyä valtionavustusrahaa, vain tähän tarkoitukseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

OmaisOiva-toiminnoista on saatu erittäin hyvää palautetta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Omaishoitajien työn merkitystä ei ymmärretä edes Suomen eduskunnassa. sillä Omaishoitajuuteen liittyvät ongelmat ja sen kehittämistarpeet piiloutuvat noin 350 000:een kotiin. Kun ongelma on pois silmistä, se on sillä poissa myös mielestä ja näkyvistä.