Ilkka Ile Jokinen

  • Ikä: 57
  • Kotipaikka: Hämeenkyrö
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Perustaltaan näin mutta on niitäkin, joiden omaisilta puuttuu kyky arvioida tilannetta ja silloin on ammattilaisen hyvä opastaa ja ihan viimeisenä keinona määrätä. Mutta se on sitten viimeinen keino.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Pitää taas ottaa huomioon asumispaikkakunnan yleinen tilanne suhteessa muuhun maahan, etäisyydet, eri palvelujen saatavuus ja muut muuttuvat tekijät.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä tuki on liian pieni ja varaton ei pysty yksinkertaisesti hoitamaan

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Ei tarvitse perusteita. Selvä asia.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Tämänkaltaisten avustuksien verottaminen on lähinnä makaaberia. Ja tekee tarpeettomia virkailijoita turhaan tarpeellisiksi. Silläkin rahalla voi tukea omaisiaan hoitavia ihmisiä. Siksi toiset tuo omaishoitajille menevä hyöty jatkaa matkaansa suoraan kulutukseen kotimaassa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Sehän on selvä.Moni varatonkin voi esim. vammautua niin että tarvitsee lopun ikäänsä apua. Tai päätyä muuten avun varaan.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Mitkään edut eivät ole tarpeeksi sillä omaishoitajan taakka on sanoinkuvailemattoman raskas. Sekä fyysisesti että varsinkin psyykkisesti kun tiedetään yleisesti mitä on siellä lopussa odottamassa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kyllä ehdottomasti jos vain tarvitsijoita on.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Jatkuva puhelinpäivystys ja neuvonta on lisättävä vielä tähän. Lisäksi viikonlopun lääke ja vaippahuolto.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

On niin rankka elämän osa-alue että ihan kaikki apu on tarpeen. Ja siihen on rahaa. Laitetaan vaikka possun lailla lihoitetut ammattiyhdistykset verolle.