Ile (Ilkka) Jokinen

  • Ikä: 57
  • Kotipaikka: Hämeenkyrö
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Aina kun omaisella on kyky hoitamiseen tai esim jopa ammattitaito. Äitini, terv.hoit. huolehti yhdessä isäni kanssa yhdestä perheenjäsenistä. Toisinaan saattaa arviointikyky omista mahdollisuuksista taas heittää. Siksi on hyvä että myös yhteiskunta kontrolloi. Yhteistyö kaikessa paras.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin eri mieltä

Asumme etäisyyksien maassa. Jollakin kaukaisella paikalla on aivan eri vaatimukset kuin esimerkiksi kaupungissa tai lähiössä jos sattuu olemaan esim hoitolaitos heti naapurissa. Ammatti vaikuttaa sekä onko hoitajana yksi ihminen vai pariskunta. Jokainen tapaus on erilainen

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaisuuden tuen täytyy lisäksi kattaa oikeastikin jotakin. Se ei saa olla vain muodollisuus.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Puolueemme on nostoa jo ajanut. Ja tulee myös jatkossa ajamaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Tällaiset palkkiot pitäisi olla verottomia. Meneehän ne suurimmin osin ostoihin, mistä menee edelleen vero.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Verotus ei saa kohdistua avuttomiin eikä olla kohtuutonta

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Kelan tulee maksaa palkka siltä ajalta. Nykyverotuksella työnantajat joutuu jo muutenkin maksamaan palkat kahteen kertaan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Olisi suoranainen kavallus kunnalta, periä valtiolta tukea omaishoitoon ja käyttää rahat sitten johonkin muuhun.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä sillä meidän on kasvatettava valmiuksiamme valmiiksi, kymmenen vuoden kuluttua tulevaan tarpeen kasvuun

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Olen 5vuotiaan ylivilkkaan pojan isänä huomannut että. Mm. jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää. Kulujen korvaaminen on varsinkin köyhemmille tärkeää, elämä tulee perin kalliiksi kun on hoitovastuussa