Henna Salo

  • Ikä: 37
  • Kotipaikka: Seinäjoki
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Kuten edellä todettiin, juridista vastuuta ei ole, mutta käytännössä valinnanvaraa ei ehkä ole. Omaishoitajat tarvitsevat tukea, että voivat tehdä kaikille hyviä valintoja.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki ja palvelut tulisi yhdenmukaistaa. Jos tuet siirretään Kelan alaisuuteen, siihen tulee varautua lisäresurssein ja asiantuntijoiden tuella.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito säästää loppupeleissä. Tuki on ansaittua.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kuten sanottu, tuki säästää yhteiskunnan rahoja loppupeleissä. Korotusta pitää harkita kokonaisuuden kannalta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Kaikista etuuksista maksetaan tällä hetkellä myös veroa. Jos järjestelmää muutetaan, sitä tulisi muuttaa kaikkien kohdalla. Perustulo voisi olla ratkaisu yhdenmukaisuuteen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajien jaksamiseen pitäisi panostaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Yhteiskunta säästää omaishoidon takia. Mielestäni tällaisissa tapauksissa yhteiskunnan pitäisi tukea omaishoitajaa, ei työnantajien. Mutta tukea tarvitaan!

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Raha täytyy ohjata siihen, mihin se on annettu!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Järjestelmä pitäisi olla helppo ja yhdenvertainen. Läheisen sairastaminen on muutenkin kuormittava tilanne.