Heli Trög

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ei voi olla kuntakohtaisia eroja

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kieltämisen perusteita ei saisi olla, mm tällainen että määrärahat on loppu tältä vuodelta on ihan käsittämätöntä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitoa tulisi kehittää siihen suuntaan että se voisi olla omaiselle työ josta maksetaan palkkaa

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Jos maksetaan eriarvoisesti pientä hoitopalkkiota, ei siitä saisi liikaa verottaa

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Hoitokulut laitoksissa nousevat pilviin kun sitä verrataan maksukykyyn. intervallihoidot (jos niitä edes on saatavilla)jää käyttämättä jos kustannukset ovat kovia ja tällöin omaishoitajat väsyvät.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ne rahat on ohjattava oikeaan kohteeseen!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kaikki kohdat ovat omaishoitajuudelle tärkeitä. Heidän tekemäänsä työtä tulisi arvostaa ja helpottaa.