Heli Hämäläinen

  • Ikä: 40
  • Kotipaikka: Alajärvi
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Totta kai, koska omainen on ainoa, joka osaa arvioida oman kykynsä hoitaa omaistaan. Toki apua pitäisi saada helpommin, jos tarve vaatii.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tietenkin, tässä ei saisi kuntien välillä olla eroja!

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on käytännössä samankaltaista työtä kuin vammaisten hoitaminen joten sille kuuluu tuki, jos kriteerit täyttyvät.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat ovat usein vähävaraisia jo valmiiksi vaikeiden tilanteiden vuoksi, koska oma työssäkäynti on saattanut olla mahdotonta omaishoidon vuoksi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Pienituloisten verotusta olisi todellakin syytä keventää. Tämä veisi toimeentulopuolelta painetta pois. Toki perustulo toisi tähänkin tukivyyhtiin ratkaisuja.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, tässä on kyse ihmisten jaksamisesta. Olen usein kuullut ettei sijaishoitajat ole kyenneet hoitamaan kunnolla ja siitä vielä pitää maksaa, eikä hoidettava ole ollut edes yhtä hyvässä kunnossa kuin lomalle lähtiessä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Usein omaishoidettavat ovat lapsiin verrattavissa olevia henkilöitä, joita ei ole hyvä jättää yksin, joten ehdottomasti tämä sairaustapauskohtainen hoitaminen tulisi mahdollistaa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Näin korvamerkittyä rahaa tulee todella käyttää siihen mihin se on tarkoitettu! Mitä sillä sitten on tehty?

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Muissakin yhteyksissä, kuten imetyksen vapaaehtoisessa tukemisessa on saatu hyviä tuloksia vertaistuesta ja sen tehokkuudesta neuvojen ja hyvien käytäntöjen levittämisessä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.