Heli Alapiha

  • Ikä: 43
  • Kotipaikka: Karstula
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Tottakai asia on pääosin näin. Mutta toisaalta kuuntelisin myös ammattilaisia esim. terveyskysymyksissä. Onko omaishoitaja itse sellaisessa kunnossa, että pystyy huolehtimaan myös toisen tarpeista.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Aina pitää pyrkiä ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos joku hoitaa omaistaan kotona ja näin säästää yhteiskunnan varoja, en näe mitään syytä miksi ei. Edellytyksenä tietenkin, että myös omaista hoidetaan ja ollaan arjessa apuna riittävästi.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Sekin on vielä pieni hinta 24/7 työstä. Arvostan!

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kaikkien etuuksien verotusta tulisi mielestäni keventää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin eri mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistuki ja omaishoitajille suunnattu virkistystoiminta on äärimmäisen tärkeää toimintaa. Pieni irtiotto tai tukikeskustelu auttaa jaksamaan. Omaishoitajat ovat aika vaatimatonta väkeä ja tyytyvät pieneen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.