Heidi Vättö

  • Ikä: 39
  • Kotipaikka: Lappeenranta
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Tietenkin meillä jokaisella pitää olla oikeus päättää omien voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan, millä tasolla pystymme ja voimme sitoutua lähimmäisemme hoitoon.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat ovat olennainen osa vanhustenhuoltoa. Vasemmisto haluaa vahvistaa omaishoitajien yhdenvertaista asemaa koko maassa ja taata riittävän taloudellisen tuen sekä tukipalvelut asuinpaikasta riippumatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Vasemmiston mielestä kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille tulee tarjota omaishoitosopimus ja kriteereiden tulee olla samat kaikissa kunnissa tai maakunnissa. Lisäksi kuntien tai maakuntien mahdollisuus evätä omaishoidon tuki vetoamalla määrärahasidonnaisuuteen tulee poistaa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Sen lisäksi, että omaishoitajana toimiminen on inhimillisesti katsoen arvokasta, se on taloudellisesti katsottuna edullisin hoitomuoto. Tästä syystä näen, että tästä tehdystä työstä kuuluu saada oikeudenmukainen korvaus.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Vasemmisto esittää osana vanhustyösuunnitelmaa omaishoitajien tuen lisäämistä ja omaishoidon tuen verotuksen keventämistä esimerkiksi kehittämällä verovähennysjärjestelmää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Vasemmisto esityksen mukaan, omaishoitajien vapaiden takaamiseksi kunnan tulee huolehtia niin kotiin tuotavien kuin kodin ulkopuolisten sijaishoitojen riittävyydestä ja vapaapäiviä tulee lisätä. Minusta maksuton hoito vapaiden aikana on yksi keino tukea omaishoitajien tekemää työtä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tähän voisi hyvin soveltaa samoja pykäliä, kuin oikeuteen sairaan lapsen hoitamiseen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kuten jo edellä mainitsin, taloudellisesti katsottuna omaishoitajien tekemä työ on säästöä kunnille, puhumattakaan inhimillisistä vaikutuksista. Omaishoitoon tarkoitetut rahat tulee ohjata ja käyttää omaishoidon hyväksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on varmasti osoitus välittämisestä, halusta huolehtia, mutta työ on varmasti myös ajoittain haasteellista ja kuormittavaa. Tietenkin vertaistuki on keino jaksamisen ylläpitämiseen ja on tärkeää, että kaikilla olisi mahdollisuus saada esimerkiksi käytännön asioiden hoitamiseen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Olisin halunnut valita kaikki. Uskon, että omaishoitajuutta pitäisi tukea kokonaisuutena ja korjata laajemmin vastaamaan työn arvoa ja merkitystä, omaishoitajuuden huokkuttelevuuden lisäämiseksi.