Harri O. Halko

  • Ikä: 59
  • Kotipaikka: Savonlinna
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin eri mieltä

Tilanteissa joissa omaishoitaja ei jaksamiseltaan enää kykene omaistaan hoitamaan, olisi terveydenhuollon osattava arvioida hoidon tarve ajoissa.
lähinnä iäkkäiden pariskuntien kohdalla. Muuten samaa mieltä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Nykytilanteessa kaksi samanlaista tapausta eri kunnissa saavat erilaiset tuet. Sama työ, mutta lopputulos on eriarvostava.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Perheissä on esim. varallisuus eroja, mutta silti.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Nykyinen käytäntö omallakohdallani n. 350,00€ / kk riittää omalla autolla kuukausittaisiin lääkäri ja hoitomatkojen kuluihin. Haja-asutusalueella maaseudulla asuvana.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitopalkkio pitäisi olla verovapaa, se nykyään kylläkin kerryttää eläkettä, mutta siintä nauttiminen voi jäädä kovin lyhyeksi. Tässä on vs. palkka ja palkkio.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Kokisin tämän varallisuuskysymykseksi köyhille maksuton, mutta hyvin varakkaille jo moraalisesti on parempi osallistua itse ainakin osaan kuluista.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Moni omaishoidettava on äkillisesti sairastuessaan alle 10v hoidon tarpeessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kyllä sillä käyttämättömät osuudet yleensä vähennetään seuraavista valtionosuuksista.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistuen tarve on omaishoidossa voimaanuttava apu, omaisen laitoshoitoon laittaminen antaa vain yön vapaata, tahoo tavata omaistaa päivittäin loppuun saakka.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Olisi voinut laitta rastin kaikkiin kohtiin.