Harri Lindell

  • Ikä: 59
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Mikäli omainen itse ei ole siinä kunnossa että voisi tehdä päätöksiä niin omaisten tehtävä on päättää.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Asuinalueesta riippumatta, tämä on yhdenvertaisuuskysymys.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on arvokasta ja raskasta. Kuka haluaa ryhtyä tähän työhön niin hänelle pitää myöntää tähän rahat.
Kunnan on budjetoitava riittävä määräraha tähän tarkoitukseen.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tämäkin korvaus on liian pieni kun ottaa huomioon työn raskauden ja arvokkuuden.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Työ on raskasta ja arvokasta jos sitä ei haluta nostaa niin ainakin verotus pitäisi poistaa kokonaan.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Riippuu mistä hoidosta puhutaan mutta jos tarkoitetaan omaishoitoon liittyviä toimenpiteitä niin ne pitäisi olla ilmaisia kun omaishoitaja on lomalla tai vapaalla.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä menettely turvaa osaksi sen että ihmiset uskaltavat alkaa sopimushoitajaksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kansa ikääntyy ja tarvitsee yhä enemmän näitä palveluja. Korvamerkitä pitäisi nämä valtiolta tulevat rahat ettei kunnat käytäisi niitä johonkin muuhun ja säästäisi omaishoidosta.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Järkevä päätös ja tuo hyvinvointia ja turvallisuutta monelle.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Omaishoitoon sijoitetut rahat säästävät kunnan rahoja ja hoito on inhimillisempää ja omassa kodissa potilas voi halutessaan olla pidempään.